เด็กกำพร้าต้องการที่พิ่งพิง : Orphan need help.

เด็กกำพร้าขาดความรัก ความอบอุ่น เหมือนไร้ค่า แต่ในหัวใจยังอยากมีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกับสังคม
Orphans are discarded and ignored, but in their hearts, there is a desire for the opportunity to participate in society.
เด็กกำพร้าที่บ้านยินดีจะได้รับการศึกษา

เกี่ยวกับบ้านยินดี

เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสมักขาดโอกาสทางสังคมและการศึกษา ถูกสังคมดูแคลน เด็กเหล่านี้มักถูกทอดทิ้งปล่อยปละละเลยและไม่มีใครสนใจจนกลายเป็นปัญหาสังคม เด็กจึงขาดความหวัง ไม่มีทางออก มีแต่ความหม่นหมองในชีวิต ทำให้เด็กเหล่านี้ ขาดความรักและความอบอุ่น ชีวิตดูเหมือนไร้ค่า

อ่านเพิ่ม

ความคาดหวัง

เด็กๆมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีสุขภาพกายและใจที่มีความสุข มีกำลังใจที่ดี พัฒนาทั้งในด้านการศึกษาและความสามารถจนถึงมีอาชีพทำเพื่อดูแลตนเองได้

อ่านเพิ่ม
เด็กๆจะมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ช่วยให้เด็กมีสุขภาพกายและใจที่มีความสุข มีกำลังใจที่ดี พัฒนาทั้งในด้านการศึกษา และพัฒนาความสามารถจนถึงมีอาชีพทำเพื่อดูแลตนเองได้

ยินดีต้อนรับค่ะ

คิดด้วยความรัก

ด้วยหัวใจปรารถนาดี ได้รับการดูแลเอาใจใส่

พูดด้วยความรัก

ด้วยถ้อยคำที่หนุนใจ ให้กำลังใจ เสริมสร้าง

ทำด้วยความรัก

ด้วยความเข้าใจ อดทนนาน กระทำคุณให้

นโยบาย

เด็กๆจะได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตโดยการมีครอบครัวทดแทนเพื่อให้เขาเติบโตในบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มเปี่ยมด้วยความรัก ได้รับการศึกษาจนสามารถออกไปประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้ มีพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน

อ่านเพิ่ม
เด็กทุกคนจะได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโต โดยการมีครอบครัวทดแทนให้เขาเติบโตในบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มเปี่ยมด้วยความรัก จนเขาได้รับการศึกษาจนสามารถออกไปประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้ มีพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน
บ้านยินดีไม่มีผู้ให้การสนับสนุนจากองค์กร บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดอย่างเป็นทางการ แต่มีความจำเป็นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ เช่น ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าก่อสร้างอาคารที่พัก

ความจำเป็น

บ้านยินดีไม่มีผู้ให้การสนับสนุนจากองค์กร บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดอย่างเป็นทางการ แต่มีความจำเป็นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ เช่น ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าก่อสร้างอาคารที่พัก

อ่านเพิ่ม

เฟสบุคเพจบ้านยินดี

อย่าลืมกดไลค์และติดตามเพจบ้านยินดีผ่านทางเฟสบุคนะค่ะ ท่านสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเด็กๆและร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆได้ผ่านทางเฟสบุคเพจของเราได้ค่ะ

อ่านเพิ่ม
เฟสบุคเพจบ้านยินดี ติดตามความเคลื่อนไหวของเด็กๆที่บ้านยินดีผ่านเฟสบุคเพจบ้านยินดี Ban Yindee