ความจำเป็นของบ้านยินดี

ปัจจุบันบ้านยินดีไม่มีผู้ให้การสนับสนุนจากองค์กร บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดอย่างเป็นทางการ ซึ่งบ้านยินดีมีความจำเป็นในสิ่งต่อไปนี้ 

ก.ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียน

ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)

ค่าใช้จ่ายเร่งด่วนที่โรงเรียนค่ะ ค่าเทอมคนละ2,700บาท ดังรายการต่อไปนี้ 
1. ค่าชุดพละ (เสื้อ กางเกง เสื้อวอร์ม) 700 บาท 
2. ค่าชุดพื้นเมือง 300 บาท 
3. ค่าเบี้ยประกันชีวิต 150 บาท 
4. ชุดนักเรียน + รองเท้านักเรียน 700 บาท 
5. ชุดเนตรนารี + ชุดลูกเสือ 850 บาท 
เด็ก1คนมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด (700+300+150+700+850) = 2,700 บาท/คน
บ้านยินดีมีเด็กประถมศึกษา20คน ฉะนั้น 20x2,700=54,000 บาท 

ระดับมัธยมศึกษา

1. บำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อการการศึกษา 3,000 บาท 
2. lมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู 100 บาท 
3. ชุดนักเรียน + รองเท้านักเรียน 700 บาท 
4. ชุดพละ (เสื้อ กางเกง เสื้อวอร์ม) 750 บาท 
5. ชุดพื้นเมือง(เสื้อ กางเกง กระโปรง รองเท้า) 850 บาท 
6. ชุดลูกเสือ + ชุดยุวกาชาด 700 บาท
7. กระเป๋านักเรียน 280 บาท
8. เสื้อคณะสี 150 บาท
9. ประกันอุัติเหตุ 150 บาท
10. กิจกรรมคณะสี 50 บาท
เด็ก 1 คน จะมีค่าใช้จ่ายต่อหัวทั้งหมด (3,000+700+750+850+700+280+150+150+50) = 6,730 บาท/คน
บ้านยินดีมีเด็กในระดับมัธยมศึกษาจำนวน 3 คน ฉะนั้น 3x6,730=20,190 บาท 

ข.ค่าใช้จ่ายรายเดือน 35,900 บาท/เดือน 
1).ค่าอุปโภค-บริโภค (อาหาร ค่าน้ำ+ไฟ ค่าเดินทาง ฯลฯ) 20,000 บาท/ เดือน
2).ออมเพื่อการศึกษาระยะยาว 23x300 = 6,900 บาท
3).ค่ารักษาพยาบาล = 1,000 บาท
4).ค่าตอบแทนพี่เลี้ยง2คนๆละ2,500บาท(2x2,500) 5,000 บาท/เดือน
5).ค่าผ่อนที่ดิน 3,000 บาท

ค. ค่าใช้จ่ายสำหรับก่อสร้างอาคารที่พักถาวร 500,000 บาท
ปัจจุบันบ้านยินดีได้ทำการก่อสร้างอาคารที่พักบนเนื้อที่ 1 ไร่ ประกอด้วย 
1.ห้องนอนชาย + ห้องน้ำในตัว 
2.ห้องนอนหญิง + ห้องน้ำในตัว  
3.ห้องเจ้าหน้าที่ 2 ห้อง 
4.ห้องสมุด ห้องทำการบ้านและกิจกรรมในร่ม 
5.ห้องปฐมพยาบาล
6.ห้องครัว   

แนวทางสนับสนุน 
หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถโทรศัพท์ 086-180-7588, 093-313-5100 หรืออีเมลล์wilai0933135100@gmail.com  หรือLine 093-313-5100 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ ท่านสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายของเราผ่านบัญชีธนาคารต่อไปนี้ค่ะ 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่โจ้ เลขที่ 587-075081-6 ชื่อบัญชี นางวิไล กองทรายมูล และ น.ส.อรณิชา ดิฐาสุทธิวัฒน์ และ นายเสน สายเขื่อนสี 

บ้านเด็กกำพร้ายินดี

Card image cap

เกี่ยวกับบ้านยินดี

ความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ แรงบันดาลใจ

Card image cap

ความคาดหวัง

โอกาส กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

นโยบาย

ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ

Card image cap

ความจำเป็น

ค่าใช้จ่ายเร่งด่วน ค่าใช้จ่่ายรายเดือน ค่าใช้จ่ายสำหรับก่อสร้าง แนวทางสนับสนุน

Card image cap

ติดต่อเรา

ช่องทางต่างๆในการติดต่อบ้านยินดี

อัปเดทผ่านเฟส

อัปเดทความเคลื่อนไหวผ่านเฟสบุค

ติดต่อบ้านยินดี

สำนักงาน : 
279 ม.13 บ.ดอยน้อยพัฒนา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
ที่ตั้งโครงการ :
บ้านแพะวังขุมเงิน ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

email : wilai0933135100@gmail.com 
โทร : 086-180-7588 , 093-313-5100 
เฟส : https://www.facebook.com/banyindeehome/