ติดต่อบ้านยินดี

สำนักงาน : 279 ม.13 บ.ดอยน้อยพัฒนา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
ที่ตั้งโครงการ : บ้านแพะวังขุมเงิน ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 Email: : wilai0933135100@gmail.com 
โทรศัพท์ : 086-180-7588, 093-313-5100 
เฟสบุคแฟนเพจ : https://www.facebook.com/banyindeehome/

บ้านเด็กกำพร้ายินดี

Card image cap

เกี่ยวกับบ้านยินดี

ความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ แรงบันดาลใจ

Card image cap

ความคาดหวัง

โอกาส กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

นโยบาย

ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ

Card image cap

ความจำเป็น

ค่าใช้จ่ายเร่งด่วน ค่าใช้จ่่ายรายเดือน ค่าใช้จ่ายสำหรับก่อสร้าง แนวทางสนับสนุน

Card image cap

ติดต่อเรา

ช่องทางต่างๆในการติดต่อบ้านยินดี

อัปเดทผ่านเฟส

อัปเดทความเคลื่อนไหวผ่านเฟสบุค

ติดต่อบ้านยินดี

สำนักงาน : 
279 ม.13 บ.ดอยน้อยพัฒนา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
ที่ตั้งโครงการ :
บ้านแพะวังขุมเงิน ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

email : wilai0933135100@gmail.com 
โทร : 086-180-7588 , 093-313-5100 
เฟส : https://www.facebook.com/banyindeehome/